کمیته آموزشی

وظایف

1-برگزاری دوره های مختلف جهت پرسنل هتلها در سطوح مختلف به طور مدون و پی در پی

2-برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت جهت مدیران هتلها

3-برگزاری تور ها و اردوهای آموزشی داخل و خارج از کشور جهت مدیران ارشد هتلها

4-برگزاری سمینارهای یک  یا دو روزه آموزشی جهت مدیران و کارمندان هتلها با بهره گیری از اساتید برجسته داخلی و خارجی

5-تهیه جزوه های آموزشی یکپارچه مخصوص بخشهای مختلف و در سطوح مختلف

 

اعضاء کمیته

آقای حمید جوان جاویدان مسئول کمیته
آقای عبدلیانپور عضو کمیته
ارسال پیام :