09 تیر 1398
نکات مهم یک رستوران خوب

 در رستوران ها امروزه همه برای صرف غذا و دادن میهمانی ها به رستوران مراجعه می کنند و مراجعه کنندگان به رستوران ها شامل خانواده ها ، بازرگانان ، دوستان گردهمائی ها و سالگرد ازدواج ها می شود در نتیجه صاحبان این مجالس و شرکت کنندگان در این گونه مجالس مایلند با آرامش و آسایش و به بهترین نوع پذیرائی دست یابند و به همین جهت مسئولیت مدیران یا صاحبان رستوران ها را به مراتب افزایش می دهد زیرا هر چه بیش تر رضایت مهمان ها حاصل شود باعث میهمانی های بیش تر در رستوران خواهند بود .

09 تیر 1398
وجهه يک مقصد گردشگری

درخصوص تأثير استنباط گردشگران از وجهه يك مقصد گردشگري بر تصميم‌ آنها به سفر به آن مقصد توافق نظري گسترده وجود دارد. استنباط گردشگر از وجهه يك مقصد گردشگري به عنوان ادراك و يا برداشت او از آن محل تعريف مي‌شود (Fakeye & Cromplon, 1991) . بعضي از ديگر محققان وجهه استنباط شده را «تصويري ذهني از آن مقصد گردشگري» مي‌دانند. پس بسيار منطقي است كه فرض كنيم وجهه استنباط شده بر تصميم‌گيري گردشگران تأثير مي‌گذارد.

09 تیر 1398
دیدگاه یکی از دلسوزان و فعالان گردشگری استان فارس

اجازه می خواهم که تحلیلی مختصر از شرایط پذیرش جهانگرد در ایران را به استحضار برسانم.