برگزاري همايش معرفي آكادمي تخصصي هتلداري

تاریخ انتشار : 1398/10/25

همايش معرفي آكادمي تخصصي هتلداري مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز با هدف تشريح برنامه ها و معرفي آن با حضور جمعي از اساتيد و دانشجويان و فعالان جوزه گردشگري و هتلداري در پرديس بين الملل دانشگاه شيراز برگزار شد.
در ابتداي اين همايش، دكتر پيام شجاعي ،رئيس پرديس بين الملل دانشگاه شيراز به تشريح جايگاه صنعت گردشگري و هتلداري در دنيا پرداخت و تشكيل اين آكادمي در مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز را اقدامي مطلوب برشمرد.
وي افزود :رويكرد اين مركز براي ورود به برگزاري دوره هاي مهارتي تخصصي با رويكرد كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار است.
دكتر شجاعيگفت: آكادمي هتلداري مي تواند نقش بسيار مهمي در ايجاد اشتغال و توسعه اين صنعت و ارتقاي سطح دانش و مهارت فعالان ايفا نمايد.
دكتر مسلم باقري رئيس بخش گردشگري و هتلداري دانشگاه شيراز هم نقاط مورد توجه در توسعه گردشگري استان را برشمرد و با بيان اينكه آموزش نيروي انساني عامل موثر در توسعه گردشگري است، نقش مراكز آموزشي در انتقال درست مفاهيم كاربردي به جامعه را توصيف كرد.
وي با اشاره به محورهاي كلي آموزش نيروي انساني در صنعت گردشگري و هتلداري به تشريح هر محور پرداخت.
خانم دهقاني رئيس كمسيون گردشگري و زيارت شوراي اسلامي شيراز هم در اين همايش اظهار داشت: آموزش نيروي انساني، يكي از ضعف هاي بزرگ صنعت گردشگري و هتلداري كشور به شمار مي رود.
وي افزود: خوشبختانه مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز دوره هاي مناسبي تدوين و اجرا نموده و اميد است اين آموزش ها و ارتقاي بهره وري نيروي انساني كه در هر سازمان و نهادي به عنوان مهمترين مسئله مطرح شده، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
آقاي سيادتان رئيس جامعه هتلداران استان فارس، نبود آموزش كافي و تجربه فعالين اين صنعت را از موارد ضعف صنعت هتلداري بر شمرد و گفت: مراكز دانشگاهي با آموزش حرفه اي مي توانند در بعد تربيت نيروي انساني نقش مهمي ايفا نمايند كه مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز در اين زمينه با تشكيل اين آكادمي اقدام مهمي صورت داده و از سوي جامعه هتلداران فارس نيز هر گونه حمايت و همكاري خواهد داشت.
سپس آقاي فخري رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي فارس با اشاره به عدم آگاهي مديران و نبود آموزش كافي بين فعالين گردشگري ، اين عامل را به عنوان عامل اصلي عدم پيشرفت استان در زمينه گردشگري بيان و اضافه كرد : آموزش بايد از سطح دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و بر اساس نياز صنعت شكل گيرد و مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز در اين زمينه بسيار موثر عمل نموده است و تشكيل آكادمي تخصصي هتلداري گامي موثر در توسعه توانمندي هاي فعالين صنعت مي باشد.
وي اضافه كرد: اين انجمن نيز حمايت خود را از برنامه هاي آموزشي اثربخش اعلام داشته و در اين راستا همكاري لازم انجام خواهيم داد.
آقاي مقدسي معاون مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز هم به تشكيل آكادمي هاي تخصصي، از جمله هتلداري، به عنوان اولين اقدام بلندمدت و جدي مركز در پرورش افراد براي صنعت اشاره نمود. وي افزود: عدم كفايت زير ساخت هاي بخش گردشگري و صنايع وابسته كشور تنها دليل ضعف عملكرد بين المللي نيست، بلكه مشكل عمده مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است.
وي همچنين فقدان ارتباط مناسب و هدفمند، نبود مديريت يكپارچه، موازي كاري زياد، فقدان برنامه استراتژيك و عملياتي، فقدان نيروي انساني كارآزموده و متخصص در صنعت ، ناهماهنگي بين سازمان ها و ارگان ها و نبود مديريت واحد را از جمله مشكلات استان در موضوع گردشگري برشمرد.
آقاي مقدسي در ادامه به نقش دوره هاي در اشتغال و كارآفريني اشاره كرد و گفت : مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز تمام توان خود را براي اجراي دوره هايي با هدف كارآفريني و ايجاد شغل قرار خواهد داد.
سخنران پاياني اين همايش آقاي پريور، مدير اجرايي آكادمي هتلداري مركز آموزش هاي آزاد و تخصصي دانشگاه شيراز بود كه برنامه هاي درسي دوره سه ساله اين آكادمي را تشريح نمود و به پرسش هاي حاضرين پاسخ داد.
منبع خبر:
 روابط عمومی دانشگاه شیراز
 
    تاریخ: ۱۴:۵۵ - ۲۴/۱۰/۱۳۹۸   بازدید: ۶۵


همرسانی :