گزارش تصویری | همایش اعطا گواهی نامه‌های استاندارد خدمات کیفیت به واحدهای گردشگری و مجوزهای جامعه هتلداران و جامعه مهمانپذیرداران استان فارس

تاریخ انتشار : 1399/10/22
همرسانی :