گردشگری

تاریخ انتشار : 1400/03/26

#اختصاصیهتلنیوز  . گردشگری مبلغ نظام و جمهوری اسلامی  ✨ "حسن سیادتان" رئیس جامعه هتلداران استان فارس ؛    کسانی که کاندید شده اند اصلا از گردشگری صحبتی نمیکند, در حالیکه گردشگان خارجی مبلغ نظام و جمهوری اسلامی هستند و این صنعت بیشترین تاثیر را در دیده شدن و تبلیغ مثبت برای ایران خواهد داشت.   تمام مسائل تشریفاتی دولت و دولت مردان به عهده هتلداران است اما مسائل خود هتلداران نادیده گرفته می شود !   هنوز کاندیدایی که حامی صنعت گردشگری و هتلداری باشد و طرح منطقی و اصولی ارائه دهند نیامده است.   دولتمردان هنوز به این نقطه نظر نرسیده اند که صنعت گردشگری صنعتی است همانند نفت, که استفاده ملی دارد و باید به آن رسیدگی شود.    امروز هر چقدر هم کار میکنیم دخل و خرج باهم جور نمیشود , تمام درآمد صرف مالیات و برق و گاز و تامین اجتماعی می شود و استفاده ای برای هتلدار ندارد.    هم دولت فعلی و هم دولت پیشین وعده ی بسته های حمایتی دادند اما هیچ یک آن را عملی نکردند.بنابراین مطالبات ما جهت دریافت بسته های حمایتی برای مصارف انرژی و تبصره ای به جهت حقوق ها, می باشد.  ✍پريا آزاد | خبرنگار    HotelNewsGroup.com

همرسانی :